ბაღმარანი

04 Apr, 2019

სოფელი ბაღმარანი მდებარეობს გულრიფშის რაიონში. ის არის სოხუმის რაიონის მოსაზღვრე სოფელი. მოქცეულია კელასურსა და მერხეულს შორის.

ბაღ- მარანი სახელწოდება მიანიშნებს ამ სოფლის სიუხვეზე.

აქ არის შემორჩენილი კლისურის კედლის ნანგრევები. ასევე ძველი ტაძარი.

ფუნქციონირებდა ორი საშუალო სკოლა და ორი დაწყებითი სკოლა.

კულტურის სახლი, სოფლის საბჭო, ამბულატორია, მაღაზია, წისქვილი,მეცხოველეობიას ფერმა.

ობიექტები არ მოიძებნა