ღუმურიში

06 Apr, 2019

სოფელი ღუმურიში მდებარეობს  გალის რაიონში.სოფლის ცენტრში მდებარეობს ღუმურიშის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ხატის  სახელობის ეკლესია. 

  ღუმურიშში  გაშენებული იყო ჩაის პლანტაციები, მოჰყავდათ თამბაქო, ციტრუსი,მთიან ნაწილში ეწეოდნენ მეფუტკრეობას, მესაქონლეობას. სოფელი მდიდარი იყო ნაყოფიერი მიწებით, აქ სამი მდინარით შეიძლებოდა სარგებლობა მდინარე ოქუმი,რეჩხა და ფართოღალი.

სოფელში იყო ჩაის ფაბრიკა,ჩაის მიმღები პინქტები, ამბულატორია,სკოლა, კლუბი, ბიბლიოთეკა,მაღაზია,სამჭედლო,პურსაცხობი, კოლმეურნეობის ავტოფარეხი,

ობიექტები არ მოიძებნა