ობიექტები დასახელება ინფორმაცია თარიღი
ზოვრეთიშშმ პირთა, მოხუცთა და ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებებზე მორგებული გარემო06.20.2021
ოთხარის საშუალო სკოლა 06.23.2020
გერლიანი დათიკოდალის ხეობა აჟარის თემი.06.12.2020
გერგედავა შალია06.12.2020
რობაქიძე ნოდარინიკოლაევკა06.11.2020
გერგედავა ზაური06.11.2020
გერგედავა ლონტო06.11.2020
გერგედავა მირო06.11.2020
ჯიქია ნუგზარი06.11.2020
გოგოხია ოთარი06.11.2020
გოგოხია ჟორჟი06.11.2020
სკოლა06.11.2020
გოგოხია ვალერი06.11.2020
შაკაია ტოღო06.11.2020