ზოვრეთი

20 Jun, 2021

✅ ორგანიზაცია გზა სიცოცხლისა წარმოგიდგენთ ინოვაციურ პროექტს საქართველოს ყველა რეგიონში.

✅მშენებლობას ვიწყებთ ზესტაფონიდან.

სოფელ ზოვრეთში აშენდება შშმ პირთა, მოხუცთა და ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებებზე მორგებული გარემო.

✅გზა სიცოცხლისა - ყველას შანსია.

ობიექტები არ მოიძებნა