პტიში (დალის ხეობა)

19 Apr, 2019
ობიექტები
  • გოგი გვიჩიანი
  • ფრიდონ კვიციანი
  • ნიკოლოზ (ქჩრბი) გვიჩიანი
  • ბიტი კვანჭიანი