აჟარა

03 Apr, 2019

სოფელი აჟარა მდებარეობს გულრიფშის რაიონში. დალის ხეობაში და წარმოადგენა
ხეობის ადმინისტრაციულ ცენტრს. აქ მდებარეობდა სოფ-საბჭო,საშუალო სკოლა, სკოლა-
ინტერნატი, ხე-ტყის გადამამუშავებელი საწარმო, წმიდა გიორგის ხატის სახელობის
ტაძარი (რომელიც დაანგრიეს კომუნისტება).
აჟარაში მოქმედებდა მრავალფუნქციური საავადმყოფო. მთავარი ექიმი იყო დავით(ბაჯუ)
ფანგანი.უძლიერესე სპეციალისტი,სვანეთში ამბობდნენ ბაჯუ ექიმის დიაგნოზი უტყუარია
გადამოწმებას არ საჭიროებსო. სიყვარულით ხალხმა „დალი-ექიმ“ უწოდა.
აჟარას თემს ეკუთვნოდა სოფლები ბარმბა, ყულუჩი,ნაჰარი, ზემო აჟარა და ქვემო აჟარა

ობიექტები
  • აფრასიძე სოლომონი
  • გიორგი (ჟორა) წულუკიძე
  • ნუგზარი წულუკიძე
  • იაშა წულუკიძე